Vad är Bomhus Energi?

Bomhus Energi AB bildades 2010. Företaget är ett resultat av ett samgående mellan kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Anläggningen, som ägs till hälften av vardera parten, ligger inne på BillerudKorsnäs område i Gävle.

Läs mer

Hur påverkar Bomhus Energi miljön?

Bomhus Energi gör el och värme samtidigt, vilken ger hög en verkningsgrad och en bra förbränning som i sin tur ger låga utsläpp. Bränslet som används är huvudsakligen förnybart bränsle från BillerudKorsnäs i form av bark, spån och biofiber.

Läs mer
Back to Top