Biopannan

Biopannan

Kraftvärmepannan är en BFB panna (bubblande fluidbädd) där bränsle och sand cirkuleras i bädden med hjälp av luft. Pannleverantör är Metso (nuvarande Valmet). Pannan har en effekt på 150 MW, ångan är 120 bar och 520 grader.

Det finns även en rökgaskondensering där hetvatten tas tillvara för att tillföras fjärrvärmenätet.

Biopannan har en minlast på cirka 26 MW och går mycket på låglast under sommarhalvåret. På vinterhalvåret körs pannan betydligt hårdare, då det behövs mer ånga till industrin samt mer värme till fjärrvärmenätet. Biopannan är anpassad för att klara snabba lastvariationer men det är ändå en biopanna.

Tillgängligheten är viktig då även korta stopp stör ångförbrukarna. Därför har man försökt få redundanta system till exempel finns två bränslelinjer till pannan och möjlighet att elda beckolja vid störning av biobränsletillförsel.

Bränsle

Genom beslutet att bygga en gemensam panna har anläggningen bättre verkningsgrad och därmed mindre biobränsleåtgång.

I pannan eldas främst bränsle från BillerudKorsnäs Gävle: bark, spån och biofiber. Massaved som används till kartongtillverkningen barkas och barken faller direkt på transportband till Bomhus Energi. Cirka tio procent av bränslet i form av bark och torrflis kommer från närliggande Setra. En liten del av bränslet är massaved som inte håller rätt kvalité för kartongtillverkning. Om mer behövs köps bränslet in av BillerudKorsnäs skog. De förser även Gävle Energis anläggning Johannes med biobränsle.

Vid start av anläggningen samt vid eventuella störningar på biobränsleinmatningen finns möjlighet att elda olja. Det är beckolja som används. Tallolja är en restprodukt från industrins processer som bearbetas ytterligare till beckolja och den är helt fossilfri.

Back to Top