Om Bomhus Energi

be_ovan

Om företaget

Bomhus Energi AB bildades 2010. Företaget är ett resultat av ett samgående mellan kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Anläggningen, som ägs till hälften av vardera parten, ligger inne på BillerudKorsnäs område i Gävle. Istället för att bygga en varsin ny panna valde ägarna att skapa Bomhus Energi och bygga en gemensam anläggning som säkrar ångleveranser till industrin och behov av hetvatten till fjärrvärmenätet.

Anläggningen som består av en biopanna, turbin och bränslehantering med kringutrustning var driftklar hösten 2013. Investeringen för hela anläggningen var 1,9 miljarder. Anläggningen körs främst på biobränsle från BillerudKorsnäs. Leveranser är ånga till industrin, hetvatten till fjärrvärmenätet och el.

Både samarbetet och anläggningen är unik. En panna och en turbin delas mellan två verksamheter och det gör det hela mer effektivt och mindre resurskrävande.

Vill du läsa mer? Ladda ner vår pdf nedan.
Välkommen till Bomhus Energi

be_span

Samarbete

De båda delägarna är även kunder, dessutom levereras ånga även till Setra. Bark och torrflis från Setra förbränns vid anläggningen. Gemensamt har man skapat resurseffektiva system där det mesta tas till vara. Restvärme från industrin och värme från rökgaskondensering är värme som industrin inte kan utnyttja. Genom Bomhus Energi tar vi vara på resurserna och tillför värmen till fjärrvärmenätet.

I fyrtio år har Gävle Energi samarbetat med Korsnäs (numera BillerudKorsnäs) för att använda deras restenergi för leverans till fjärrvärmenätet. Med Bomhus Energis nya panna stärks samarbetet ytterligare, alla parter har olika energibehov som kan tillgodoses genom samarbetet.

Det finns även nytt samarbete för inköp av externt bränsle BillerudKorsnäs sköter även inköp av biobränsle till Gävle Energis kraftvärmeverk Johannes.

Back to Top